Yapı ağacından Analiz/Modal analiz bölümünde Modal özelliklerine girerek Hedeflenen mod sayısını değiştirebilirsiniz. Hatanın tekrar etmesi durumu sayının yeterli gelmediğini gösterir ve mod sayısı tekrar artırılır. Ayrıca Mod hesapları yöntemlerinden Ritz vektörlerini seçerek daha az mod sayısı ile kütle katılımı gerektiği kadar sağlayabilirsiniz.