15.1. KAPSAM

15.1.1 – Mevcut ve güçlendirilecek tüm binaların ve bina türü yapıların deprem etkisi altındaki performanslarının değerlendirilmesinde uygulanacak hesap kuralları, güçlendirme kararlarında esas alınacak ilkeler ve güçlendirilmesine karar verilen binaların güçlendirme tasarımı ilkeleri bu Bölüm’de tanımlanmıştır.

15.1.2 – Mevcut ve güçlendirilen yığma binaların kapasite hesabı, Bölüm 11 ’deki esaslar çerçevesinde yapılacaktır. Ancak mevcut yığma binaların bilgileri bu Bölüm’e göre derlenecektir.

15.1.3 – Mevcut ve güçlendirilen çelik binaların kapasite hesabı, Bölüm 4, Bölüm 5 ve Bölüm 9’da yeni yapılacak binalar için tanımlanan esaslar çerçevesinde yapılacaktır. Ancak mevcut çelik binaların bilgileri bu Bölüm’e göre derlenecektir.

15.1.4 – Mevcut önüretimli betonarme binaların kapasite hesabı, Bölüm 4, Bölüm 5 ve Bölüm 8’de yeni binalar için tanımlanan esaslar çerçevesinde yapılacaktır. Ancak mevcut önüretimli betonarme binaların bilgileri bu Bölüm ’e göre derlenecektir.

15.1.5 – Bu Bölüm ’de verilen kurallar, bina türünde olmayan yapılar için geçerli değildir. Ayrıca tarihi ve kültürel değeri olan tescilli yapıların ve anıtların değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi bu Bölüm kapsamı dışındadır.

15.1.6 – Binada hasara neden olan bir deprem sonrasında hasarlı binanın deprem güvenliği bu Bölüm ’de verilen yöntemlerle belirlenemez.

15.1.7 – Binada hasara neden olan bir deprem sonrasında hasarlı binanın güçlendirilmesi ve daha sonra güçlendirilmiş binanın deprem performansının belirlenmesi için bu Bölüm’de verilen esaslar uygulanacaktır. Hasarlı binanın güçlendirilmesinde mevcut elemanların dayanım ve rijitliklerinin hangi ölçüde gözönüne alınacağına projeden sorumlu inşaat mühendisi karar verecektir.