• 15.5.3.1 'de belirtilen (a), (b), (c), (d) ve (e) maddelerinin kontrolü otomatik yapılır ve raporlanır.

  • Mevcut binaların Şekildeğiştirmeye Göre Değerlendirme ve Tasarım (ŞGDT) yaklaşımı ile deprem performansının belirlenmesinde kullanılacak yöntem kullanıcı denetimindedir.


Mevcut binaların Şekildeğiştirmeye Göre Değerlendirme ve Tasarım (ŞGDT) yaklaşımı ile deprem performansının belirlenmesinde doğrusal yöntemlerin kullanılmasına ilişkin uygulama sınırları olan ve 15.5.3.1 'de belirtilen (a), (b), (c), (d) ve (e) maddelerinden herhangi birinin oluşması halinde, performans değerlendirmesi TBDY 15.6 'da belirtilen doğrusal olmayan yöntemlerden birisi ile yapılmalıdır.