Programda elemanlarda kullanılan tüm kesitler yapı ağacında listelenmektedir. Yapı ağacında Kesitler satırında Yeni Kesit Ekle ile herhangi bir kesit tanımlanabilmektedir.

Betonarme elemanlar için kesitler obje tanımlandığında, verilen boyut değerlerinden otomatik tanımlanmaktadır. Örneğin 40/60 boyutlarında bir kolon tanımlandığında dikdörtgen kesit olarak Kesit listesinde görülmektedir.

Bu kesit için analizde kullanılan kesit büyükleri, elle ile formüllerle hesaplanıp, program ile karşılaştırılacaktır.

40/60 dikdörtgen kesit büyüklüklerin elle hesabı

Programın verdiği değerler

El ile kontrol :

 • 2 aksı etrafında atalet momenti I2 = h w3/12 = 40*603 / 12 = 720000 cm4 (7.2E+5 cm4)

 • 3 aksı etrafında atalet momenti I3= w3 d /12 = 403*60 / 12 = 320000 cm4 (3.2E+5 cm4)

 • Burulma atalet momenti K= 30*203 [ 16/3 - 3.36* 20/30 *(1-204/12/304] =751249.38 cm4 (7.512E+5 cm4)

 • En kesit alanı A = w. d =40*60 =2400 cm2

 • 2 yönünde kesme alanı = 5/6 . b . w = 5/6*40*60 =2000 cm2

 • 3 yönünde kesme alanı = 5/6 . w . b = 5/6*40*60 =2000 cm2

 • 2 ekseninde atalet yarıçapı = √I2 /A = √720000/2400 =17.32 cm2

 • 3 ekseninde atalet yarıçapı= √I3 /A = √320000/2400 =11.54 cm2

 • 2 ekseninde elastik mukavement momenti = bh2/6 = 40*60*60/6=24000 cm3

 • 3 ekseninde elastik mukavement momenti = b2h/6 = 40*40*60/6=16000 cm3

 • 2 ekseninde plastik mukavement momenti = bh2/4 =40*60*60/4=36000 cm3

 • 3 ekseninde plastik mukavement momenti = b2h/4 =40*60*60/4=24000 cm3

Örnek L profil kesit büyüklüklerin elle hesabı

 • Tarafsız eksenin yeri

x1= (50*5*2.5 + 45*5*27.5) / (50*5+45*5) = 14.34 mm

y1= (50*5*25+45*5*2.5)/(50*5+45*5)=14.34 mm

 • Paralel eksen teoremi ile 3 aksı atalet momenti

yg1= 25-14.34=10.16mm (paralel eksenin ağırlık merkezine uzaklığı)

yg2=14.34-2.5=11.84 mm (paralel eksenin ağırlık merkezine uzaklığı)

I3 =5*503/12+5*50*10.662 + 45*53/12+45*5*11.842 = 112502.74 mm4 → (1.125E+5mm4)

 • Paralel eksen teoremi ile 2 aksı atalet momenti

xg1= 14.34-2.5=11.84mm (paralel eksenin ağırlık merkezine uzaklığı)

xg2=27.5-14.34=13.16 mm (paralel eksenin ağırlık merkezine uzaklığı)

I2 =53*50/12+5*50*11.842 + 453*5/12+45*5*13.162 = 112502.74 mm4 → (1.125E+5mm4)

 • En kesit alanı

A= 5*50+45*5=475 mm4

 • 2 ekseninde atalet yarıçapı = √112502.74/475 =15.39 cm2

 • 3 ekseninde atalet yarıçapı= √112502.74/475 =15.39 cm2