ideCAD’de betonarme ve çelik elemanlarda kullanılan tüm kesitler yapı ağacında listelenir. Yapı ağacında Kesitler satırında Yeni Kesit Ekle komutu ile yeni bir kesit tanımlanır. Kesit Ayarları penceresinden kesitlerin malzemesi, geometrik özellikleri ile birlikte atalet momenti, kesit alanı gibi değerler bulunur.

Betonarme elemanlar için kesitler obje tanımlandığında, verilen boyut değerlerinden otomatik tanımlanmaktadır. Örneğin 40/60 boyutlarında bir kolon tanımlandığında dikdörtgen kesit olarak Kesit listesinde görülmektedir.

Bu kesit için analizde kullanılan kesit büyükleri, elle ile formüllerle hesaplanıp, ideCAD ile karşılaştırılacaktır.

40/60 dikdörtgen kesit büyüklüklerin elle hesabı

ideCAD’in verdiği değerler

El ile kontrol :

 • 2 aksı etrafında atalet momenti I2 = h w3/12 = 40*603 / 12 = 720000 cm4 (7.2E+5 cm4)

 • 3 aksı etrafında atalet momenti I3= w3 d /12 = 403*60 / 12 = 320000 cm4 (3.2E+5 cm4)

 • Burulma atalet momenti K= 30*203 [ 16/3 - 3.36* 20/30 *(1-204/12/304] =751249.38 cm4 (7.512E+5 cm4)

 • En kesit alanı A = w. d =40*60 =2400 cm2

 • 2 yönünde kesme alanı = 5/6 . b . w = 5/6*40*60 =2000 cm2

 • 3 yönünde kesme alanı = 5/6 . w . b = 5/6*40*60 =2000 cm2

 • 2 ekseninde atalet yarıçapı = √I2 /A = √720000/2400 =17.32 cm2

 • 3 ekseninde atalet yarıçapı= √I3 /A = √320000/2400 =11.54 cm2

 • 2 ekseninde elastik mukavement momenti = bh2/6 = 40*60*60/6=24000 cm3

 • 3 ekseninde elastik mukavement momenti = b2h/6 = 40*40*60/6=16000 cm3

 • 2 ekseninde plastik mukavement momenti = bh2/4 =40*60*60/4=36000 cm3

 • 3 ekseninde plastik mukavement momenti = b2h/4 =40*60*60/4=24000 cm3

Örnek L profil kesit büyüklüklerin elle hesabı

 • Tarafsız eksenin yeri

x1= (50*5*2.5 + 45*5*27.5) / (50*5+45*5) = 14.34 mm

y1= (50*5*25+45*5*2.5)/(50*5+45*5)=14.34 mm

 • Paralel eksen teoremi ile 3 aksı atalet momenti

yg1= 25-14.34=10.16mm (paralel eksenin ağırlık merkezine uzaklığı)

yg2=14.34-2.5=11.84 mm (paralel eksenin ağırlık merkezine uzaklığı)

I3 =5*503/12+5*50*10.662 + 45*53/12+45*5*11.842 = 112502.74 mm4 → (1.125E+5mm4)

 • Paralel eksen teoremi ile 2 aksı atalet momenti

xg1= 14.34-2.5=11.84mm (paralel eksenin ağırlık merkezine uzaklığı)

xg2=27.5-14.34=13.16 mm (paralel eksenin ağırlık merkezine uzaklığı)

I2 =53*50/12+5*50*11.842 + 453*5/12+45*5*13.162 = 112502.74 mm4 → (1.125E+5mm4)

 • En kesit alanı

A= 5*50+45*5=475 mm4

 • 2 ekseninde atalet yarıçapı = √112502.74/475 =15.39 cm2

 • 3 ekseninde atalet yarıçapı= √112502.74/475 =15.39 cm2


Sonraki Konu

Yeni Kesit Ekleme