Kolon betonarme diyalogunda üst ve alt düğüm noktalarında majör ve minör yönlerdeki moment kapasiteleri ve kiriş taşıma gücü momentleri görülebilmektedir.

2. kat S02 kolonu için koşulların sağlanıp sağlanmadığına bakılacaktır.

Majör 3 yönünde: Mra + Mrü = 42.874 tfm > 1.2(Mri+Mrj) =6.889 tfm sağlanmaktadır.

Minör 2 yönünde: Mra + Mrü = 17.608 tfm > 1.2(Mri+Mrj) =13.624 tfm sağlanmaktadır.