15.5.1. Hesap Yöntemleri

Binaların deprem performanslarının belirlenmesi için kullanılacak doğrusal hesap yöntemleri, 4.7 ’de tanımlanmış olan Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi ve 4.8.2 ’de tanımlanmış olan Mod Birleştirme Yöntemi ’dir. Bu yöntemlerle ilgili olarak aşağıda belirtilen ek kurallar uygulanacaktır.

15.5.1.1 – Eşdeğer Deprem Yükü Yönteminin uygulanabileceği binalar Tablo 4.4 ’de verilmiştir. Binaların deprem hesabında ek dışmerkezlik göz önüne alınmayacaktır. Toplam eşdeğer deprem yükünün (taban kesme kuvveti) Denk.(4.19) ve Denk.(4.8) ’e göre hesabında Ra =1 alınacaktır.

15.5.1.2 – Mod Birleştirme Yöntemi ile 4.8.2 ’ye göre deprem hesabında Ra =1 alınacaktır. Uygulanan deprem doğrultusu ve yönü ile uyumlu eleman iç kuvvetlerinin ve kapasitelerinin hesabında bu doğrultuda hakim olan modda elde edilen iç kuvvet yönleri esas alınacaktır.


TBDY Bölüm 4.8.2. Mod Birleştirme Yöntemi ile Deprem Hesabı

4.8.2.1 – Mod Birleştirme Yöntemi’nde, verilen bir deprem doğrultusunda deprem tasarım spektrumu’ndan yararlanılarak gözönüne alınan her bir titreşim modunda davranış büyüklüklerinin enbüyük değerleri modal hesap yöntemi ile hesaplanır. Yeteri kadar titreşim modu için hesaplanan, ancak eşzamanlı olmayan enbüyük modal davranış büyüklükleri daha sonra istatistiksel olarak birleştirilerek enbüyük davranış büyüklükleri’nin yaklaşık değerleri elde edilir. Yöntemin ayrıntıları EK 4B’de verilmiştir.