TBDY 2018 Tablo 3.2’ye göre program Deprem Tasarım Sınıfı(DTS)'yi otomatik olarak seçer.

TBDY 2018’de deprem tasarım sınıfı Tablo 3.2’de belirlenir.

Tasarım spektrum sayfasında SDS hesaplanmıştır. Bir sonraki aşamada BKS belli olmuştur.

BKS için , SDS değerinin kaldığı aralığı karşılık gelen DTS değeri program tarafından otomatik seçilir.