Demonun açılışında da belirtildiği gibi demoda yapılan projeler lisanslı program ile açılamazlar.