Çıkan Mesajın Tamamı:

Maks. basınç gerilmesi kontrolü sağlanmadı. TBDY 7.11.3

Maks. çekme gerilmesi kontrolü sağlanmadı. TBDY 7.11.3

Maks. kayma gerilmesi kontrolü sağlanmadı. TBDY 7.11.3


TBDY 7.11.3 maddesinde, döşemelerin yarı rijit diyafram çözümü sonucunda Dayanım Fazlalığı Katsayısı D gözönüne alınarak çıkan düzlem içi basınç, çekme ve kayma gerilmelerinin yeterli dayanımı sağlaması gerektiği belirtilmiştir.

Çözüm

 • Maksimum düzlem içi basınç gerilmesi kontrolünün sağlanmadığı durumda döşeme kalınlığı artırılabilir.

 • Maksimum düzlem içi çekme ve kayma gerilmesi kontrolünün sağlanmadığı durumda;

  • ilgili döşemenin mesnet bölgesine ilave donatı eklenebilir,

  • döşeme donatı tipi üst düz+alt düz olarak seçilebilir,

  • çekme gerilmesinin yüksek olduğu bölgede yeni bir donatı hesap aksı tanımlanarak bu bölgedeki donatı miktarı artırılabilir,

  • çekme gerilmesinin yüksek olduğu bölgede döşeme kenarı komutu yardımıyla yeni bir döşeme tanımlanabilir ve bu döşemenin donatıları artırılabilir.

  • döşeme kalınlığı artırılabilir,

  • döşeme donatılarının çapı artırılabilir ve aralığı azaltılabilir.


Sonraki Konu

Kirişler