Modellemesini yaptığınız yapıya uygun döşeme tipi seçilir.

Kirişli döşemeler = Döşemelerin kirişlere mesnetlendiği plak sistemini ifade eder.

Kaset döşemeler = Programda kaset objesi ile tanımlanmış iki doğrultuda dişli döşeme sistemlerini veya iki doğrultuda kiriş-döşeme ile tanımlanan kaset sistemlerini ifade eder.

Tek doğrultuda Dişli Döşemeler (Nervür) = Programda nervür objesi ile tanımlanmış tek doğrultuda dişli döşeme sistemlerini ifade eder.

Kirişsiz döşeme(mantar) = Perdeler ve/veya kolonlarla oluşan, kiriş barındırmayan plak sistemlerini ifade eder.