Önceki adımlarda belirlenen deprem tasarım sınıfına ve bina yüksekliğine göre TBDY 2018 Tablo 3.3’e göre program Bina Yükseklik Sınıfı (BYS)'yi otomatik olarak belirler.

3.3.2.1 – Deprem etkisi altında tasarımda binalar yükseklikleri bakımından sekiz Bina Yükseklik Sınıfı’na (BYS) ayrılmıştır. Bu sınıflara giren binalar için 3.3.1.3 esas alınarak tanımlanan yükseklik aralıkları, Tablo 3.2’deki Deprem Tasarım Sınıfları’na bağlı olarak Tablo 3.3’te verilmiştir.  

Önceki adımda DTS ve bina Kat Kotları verilmiştir. Kat kotlarına göre bina yüksekliği bellidir.

DTS ve bina yüksekliğine göre program Tablo 3.3’e göre seçimi otomatik yapar.