Başlık levhalı kaynaklı moment aktaran birleşimlerin sağlanması gereken koşullar DBYBHY 2007 Ek 4A 'da belirtildiği şekilde kontrol edilir. TBDY 2018 'de bu tip birleşime yer verilmemiştir.