Bölüm uzunluğu özelliği ile hol ayarları diyaloğunda seçilen holdeki seçilen bölüm uzunluğu değiştirilir.

Bölüm Uzunluğunun Yeri

Holü seçin ve farenin sağ tuşuna tıklayın. Açılan sağ tuş menüden Özellikler satırını tıklayın.

İşlem Adımları

  • Hol ayarlarına girin.

  • Holler listesinden bölüm uzunluğunu değiştirmek istediğiniz holü seçin.

  • Yeni bir değer verin.

  • Bölüm uzunlukları verdiğiniz değere göre değişecektir.

Bölüm 1 uzunluğu 500 cm, bölüm 2 600 cm, bölüm 3 500 cm olduğunda hollerin durumu

Bölüm 1 uzunluğu 200 cm, bölüm 2 600 cm, bölüm 3 500 cm olduğunda hollerin durumu

Bölüm 1 uzunluğu 200 cm, bölüm 2 1000 cm, bölüm 3 200 cm olduğunda hollerin durumu

Not: Aynı hizada yer alan bölüm uzunlukları için aynı değer kullanılır. Bölüm uzunluğunda yapılan bir değişiklik, hizasındaki bütün hollere otomatik uygulanır.