Birleşik Etki Altında Tasarım

  • Eğilme ve eksenel kuvvet etkisindeki elemanlarda oluşturduğu birleşik gerilmeler dikkate alınarak yapılan dayanım hesabıdır.

  • Hesap detayları Birleşik Etki Altında Tasarım ve Çelik Kiriş Tasarımı'nda yer almaktadır.

  • Aşıklar analiz sistemine dahil edildiğinde birleşik etki altında tasarımda eksenel kuvvet de gözönüne alınarak tasarlanırken, aşıklar analiz sistemine dahil edilmez ise eksenel kuvvet 0 olacağından dolayı eğilme momenti etkisinde tasarım gerçekleştirilir.