Çelik tasarım sonuçlarını yapı modeli üzerinden inceleyebilirsiniz.

Çelik Tasarım Sonuç Görünümü Özelliğinin Yeri

Ribbon menü Analiz ve Tasarım Görüntüleme sekmesi Sonuç başlığı Çelik Yetersizlikler komutu altında yer alan komutlardan birine tıklayarak Çelik Tasarım sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca ribbon menü Betonarme sekmesi Analiz ve Tasarım Görüntüleme başlığı altından Analiz Modeli komutuna tıklayarak da Çelik Tasarım sekmesine ulaşabilirsiniz.

Sonuç Tipleri

Sonuç tipleri ve örnekleri

PMM oranları

Farklı PMM oranlarına sahip elemanlar görünüş penceresinde farklı renklerde boyanır. Ekranın solunda yer alan renk skalasından hangi rengin hangi oranı temsil ettiği görülebilir.

Petek kiriş tasarım oranları

Petek kirişler, birleşik etki altında tasarım oranlarına göre görüntü penceresinde farklı renklere boyanır. Hangi rengin hangi kapasite değerini gösterdiği ekranın solunda yer alan renk skalasından görülebilir.

Kompozit kiriş tasarım oranları

Kompozit çelik elemanlar, kompozitlik tasarım oranlarına göre görüntü penceresinde farklı renklere boyanır. Hangi rengin hangi kapasite değerini gösterdiği ekranın solunda yer alan renk skalasından görülebilir.

Kesme kapasitesi oranları-majör eksen

Majör eksende farklı kesme kapasitesi oranlarına sahip elemanlar görünüş penceresinde farklı renklerde boyanır. Ekranın solunda yer alan renk skalasından hangi rengin hangi oranı temsil ettiği görülebilir.

Kesme kapasitesi oranları-minör eksen

Minör eksende farklı kesme kapasitesi oranlarına sahip elemanlar görünüş penceresinde farklı renklerde boyanır. Ekranın solunda yer alan renk skalasından hangi rengin hangi oranı temsil ettiği görülebilir.

Eksenel kapasite oranları

Farklı eksenel kapasite oranlarına sahip elemanlar görünüş penceresinde farklı renklerde boyanır. Ekranın solunda yer alan renk skalasından hangi rengin hangi oranı temsil ettiği görülebilir.

PMM yetersizliği

PMM yetersizliği mevcut elemanlar görünüş penceresinde kırmızı olarak boyanır.

Kesme kapasitesi yetersizliği

Kesme kapasitesi aşılan elemanlar görünüş penceresinde kırmızı olarak boyanır.

Eksenel kapasite yetersizliği

Eksenel kapasitesi aşılan elemanlar görünüş penceresinde kırmızı olarak boyanır.

Sehim sınırı aşılması

Sehim sınırını aşan elemanlar görünüş penceresinde kırmızı renkte boyanır.

Tüm yetersizlikler

Yukarıda açıklanan yetersizliklerden herhangi birini ya da bir kaçını içeren elemanlar varsa bunlar görünüş penceresinde kırmızı olarak boyanırlar.

Birleşim D/K oranları

Farklı D/K oranlarına sahip birleşimler görünüş penceresinde farklı renklerde boyanır. Ekranın solunda yer alan renk skalasından hangi rengin hangi oranı temsil ettiği görülebilir.

Daha anlaşılır olması için örnek görüntü olarak çerçeve şeklinde gösterim seçilmiştir.

Birleşim yetersizliği

Tasarlanan birleşimde hesaplar sonucu bir olumsuzluk içerenler görüntü penceresinde kırmızı bir nokta olarak gösterilir.

Daha anlaşılır olması için örnek görüntü olarak çerçeve şeklinde gösterim seçilmiştir.

Çelik Tasarım Sekmesi

Özellikler

Veri

Listede yer alan seçeneklerinden herhangi biri seçilerek görünüş penceresine yer alan yapı modeli üzerinde kullanıcı tarafından belirlenen verilerin gösterilmesi sağlanabilir.

Sonuç

Listede yer alan seçeneklerinden herhangi biri seçilerek görünüş penceresine yer alan yapı modeli üzerinde kullanıcı tarafından belirlenen verilerin gösterilmesi sağlanabilir. Çelik tasarım sonuçları başlığından detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Değerleri göster

İşaretlenirse diyagramlara ait değerler yapı üzerinde gösterilecektir.

Aşıkları göster

İşaretlenirse 3 boyutlu çerçevede çelik aşıkların gösterilmesini sağlar.

Dolu gövdeli gösterim

İşaretlenirse çerçeve sistem dolu gövdeli(katı) olarak gösterilir. İşaretlenmezse çizgi(çubuk) olarak gösterilir.