Çapraz uç birleşimi, çelik çapraz elemanının kolona, kirişe veya kolon-kiriş düğüm noktasına bulon ve kaynakla birleştiren levhalar ile oluşturulur. Bulon kontrolü, kaynak kontrolü, levha kontrolü ve birleşim uygulama sınırları kontrolü birleşimin elemanlarının yerleşimine göre otomatik yapılır. Başlık Levhalı Bulonlu Birleşim tasarımı Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları (ÇYTHYEDY) veya AISC 360-16 yönetmeliklerine göre otomatik yapılır ve birleşim raporu oluşturulur.

Çapraz uç birleşimi hesabında, geometri kontrolünde yatay ve düşey bulon mesafeleri, alın levhası kaynak kalınlığı, süreklilik levhası kaynak kalınlığı ve uygulama sınırları kontrolü yapılır. Dayanım kontrolünde çapraz bulonunda kayma, levha bulon deliğinde ezilme, kayak kontrolü, Whitmore kesiti burkulması, levha basınç akması kontrolü yapılır.


Birleşim Geometrisi

Çapraz - Levha Birleşimi

GEOMETRİ KONTROLLERİ

Bulonlar arası mesafe

smin ≥ 3d       

ÇYTHYEDY 13.3.6

 

 

s

60 mm

 

 

d

20 mm

s =60 mm > smin = 3*20=60 mm

Yatay Kenar Mesafesi

Leh ≥ Le- min     

ÇYTHYEDY 13.3.7

 

 

Leh

33.5 mm

Le- min

26 mm

Tablo 13.9 gereği minimum uzaklık kontrolü

Düşey Kenar Mesafesi

Lev ≥ Le- min     

ÇYTHYEDY 13.3.7

 

 

Lev

40 mm

Leh ≥ 2d=2*20=40 mm uygulama için uygunluk kontrolü

Le- min

26 mm

Tablo 13.9 gereği minimum uzaklık kontrolü

Kaynak Kalınlığı

a ≥ a min     

ÇYTHYEDY 13.3.7

 

 

a

4 mm

 

a min

3.5 mm

Tablo 13.4

Dayanım Kontrolleri

Çapraz Bulonunda Kayma

Ab

Fn

Rn

ΦRn

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

367.989 kN

424.115 kN

0.868

Levha Bulon Deliğinde Ezilme

dh

20+2=22 mm

 

Lc,edge

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.3.13

Denklem 13.14a ve13.14b

Rn-edge

 

Lc,spacing

 

Rn-spacing

 

Rn

 

ΦRn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

367.989 kN

906.912 kN

0.406

Levha Bulon Deliğinde Ezilme

dh

20+2=22 mm

 

Lc,edge

 

Rn

ÇYTHYEDY 13.3.13

Denklem 13.14a ve13.14b

Rn-edge

 

Lc,spacing

 

Rn-spacing

 

Rn

 

ΦRn

 

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

367.989 kN

566.82 kN

0.649

Kaynak Dayanımı

Fe

490000 kN/m2

w

Birleşim menüsünden alınan kaynak kalınlığı 0.707*w değeridir.  4/0.707=5.658 mm

Fu-plate

469.999  N/mm2

Fu-brace

410 N/mm2

tplate

16 mm

tbrace

10 mm

Rnw

Rn-plate

Rn-brace

RnBM

Rn

ΦRn

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

367.989 kN

493.92 kN

0.745

Whitmore Kesiti Burkulması

K

0.65

L

153.5 mm

r

2.887 mm

KL/r

34.56

Fy

355 N/mm2

Ag

1881.409 mm2

Fe

Fcr

Rn

ΦRn

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

367.989 kN

549.42 kN

0.670

Levha Basınç Akması

K

0.65

L

60 mm

r

4.619 mm

KL/r

8.44

Fy

355 N/mm2

Ag

2991.995 mm2

Rn

ÇYTHYEDY 13.20

ΦRn

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

367.989 kN

955.942 kN

0.385

Bayrak Levhası Mesnet Birleşimi

GEOMETRİ KONTROLLERİ

Kaynak Kalınlığı

a ≥ a min     

ÇYTHYEDY 13.3.7

 

 

a

4 mm

 

a min

3.5 mm

Tablo 13.4

Dayanım Kontrolleri

Levha Eksenel Akması

Fy

355 N/mm2

Z

Fa

N

260.207 kN

M

10.775 kNm

tg

10 mm

lg

347.279 mm

Fb

Fn

Rn

ΦRn

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

110666.08 kN/m2

319500 kN/m2

0.346

Levha Kayma Akması

Fy

355 N/mm2

V

260.207 kN

tg

10 mm

lg

347.279 mm

Fv

Rn

ΦRn

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

74927.3 kN/m2

213000 kN/m2

0.352

Kaynak Dayanımı

Fpeak

Favg

Rreq

ÇYTHYEDY 13.3

tg

10 mm

w

5.658 mm

Fe

480000 kN/m2

θ

55.9 °

Rn

ΦRn

Gereken

Hazır

Oran

Kontrol

1363.764 kN/m

2428.6 kN/m

0.562